WypożyczAlnia sprzętu filmowego

Wypożyczalnia sprzętu filmowego działa na terenie Białegostoku i okolic. Kaucja nie jest wymagana.